Eklipsa ( pomračenja)

Eklipsa je prividno nestajanje nekog nebeskog tela zbog nekog drugog, za izvesno, duže vreme.
Obično se smatra Sunčevom eklipsom kada Mesec, nalazeći se izmedju Sunca i Zemlje, sprečava  Sunčeve zrake da dopru do nas. Ta eklipsa može biti totalna, i u tom slučaju se vidi Mesečeva senka kako se progresivno širi po čitavoj Sunčevoj površini. Tada nebo postaje bledje, olovne boje; ptice se smiruju, a ljudi, kao i životinje, osećaju zamor ili neki konfuzan strah.

Maksimalno trajanje potpune eklipse Sunca je 8 minuta, mada joj za ponovni Sunčev sjaj i bljesak, treba i više od sata pripreme i deformacije kako se zona senke lagano povlači.

Postoji i parcijalna Sunčeva eklipsa, tako što je samo jedan deo zvezde prekriven Mesečevom senkom za nas Zemljane.
 Postoje i godišnje Sunčeve eklipse; u tom periodu Sunce nam izgleda u obliku blistavog prstena. Naravno da je jedna totalno solarna eklipsa važnija i od delimične i od godišnje ( anularne), a ova poslednja je najslabija.
Jedna Sunčeva eklipsa može da se dešava samo u trenutku Mladog Meseca.
Mesečeva eklipsa, pak, nastaje kada Zemlja osvetljena Suncem, baca senku na Mesec, a to je moguće samo u trenutku i u vreme Punog Meseca.
Isto tako postoje i totalne lunarne eklipse, ako je Mesec tada potpuno zaokupljen Zemljinom senkom, kao i parcijalne, kada je samo jedan deo Meseca obuhvaćen Zemljinom senkom. Najduže trajanje lunarne eklipse je dva sata, ali fenomen približavanja i odvajanja može da potraje i 4-5, pa i više sati.
Postoji jedna vrsta ekliptičkih ritmova koja se proteže na 18 godina - u tom vremenskom periodu možemo računati na 46 solarnih i 29 lunarnih eklipsi.
Kako je Sunce centar Sunčevog sistema, pa se njegova atmosfera pruža i iznad Neptuna i Plutona, sve što se tiče direktne ili indirektne naše relacije sa njim, u prvom redu eklipse; sve je to za nas Zemljane od neobične važnosti: u slučaju Sunčeve eklipse na fizičkom, u slučaju Mesečeve na psihičkom planu, velike su promene..

Fotografije: pinteres.com
Korišćena literatura: ISBN 86-7371-012-x, kolo VIII, knjiga 45

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala