Mesečeve mene i njihov uticaj na život

Opšte je poznato koliko je Mesec uticajan na naš psihofizički status. Dovoljno je podsetiti se da Sunce i Mesec udruženim snagama izazivaju svakodnevne plime i oseke u morima i okeanima. Kako i naše telo sadrži 80% vode, ono i kao svako živo biće na Zemlji reaguje na faze Meseca i Sunca.
Dve najvažnije faze su Mlad Mesec ( konjunkcija) i Pun Mesec ( opozicija).
Kada bi posmatrali ljude oko vas, primetili bi da se neobičnije ponašaju u toku ove dve mesečeve faze. Naime, Pun Mesec češće izaziva promene ponašanja kod žena, nervnu napetost,
emotivnu razdražljivost, suze, mada često i agresivnost; ili velike oscilacije generalno u emocijama. Kada je u pitanju Mlad Mesec, za njega se kaže da je ''odgovoran'' za promene u ponašanju kod muškaraca. Najčešće u obliku kriza, glavobolja, srčanih tegoba ali isto tako su i namrgodjeniji, sarkastični, nezgodni i dr.

Prema tome, u toku ove dve lunarne faze potrudite se da budete uvidjajniji u odnosima sa drugima, kako bi i oni bili prema vama, kada vama nastupe ''žute minute''.
Kada su uticaji Meseca naročito izraženi - eklipse, a što većina astrologa napomene, ne savetuje se donošenje važnih životnih odluka, kao što su venčanja, preselenje, ili kupovina nekretnina, auta itd. potpisivanje nekog velikog sporazuma...Jer, u trenutku jedne mesečeve eklipse uticaj Meseca toliko poremeti Zemlju da izaziva razne promene kako na individualnom, tako i na kolektivnom psihičkom nivou. Medjutim, u vreme sunčanih eklipsi, Sunčev uticaj se loše prenosi ili izaziva kratak spoj sa Mesecom, pre nego se njegov uticaj prenese na Zemlju, odakle i psihički poremećaji, epidemije, štete, smrti, politički nemiri..
Astrološki posmatrano, svaki čovek može da iskoristi saznanja o Mesečevim fazama, nalazeći praktičnu primenu u mnogim oblastima, od nekih najobičnijih, recimo za rast kose ako želi poboljšanje ne treba je seći izmedju Mladog Meseca i prve četvrti, isto važi i za nokte itd...Ako neko želi da se bavi vrtlarstvom, gaji cveće, on treba da seje i neguje biljke u momentu izlaska Mladog Meseca i dana koji prethodi Punom Mesecu, sem ako želi povrće koje raste pod zemljom ( krompir, šargarepa,rotkva..) onda bi rezultat bio bolji ako bi se sejalo ili sadilo u 10 dana Punog Meseca. Ili recimo kod seča šuma, drvo bi trebalo seći pri zalasku Meseca tj., Izmedju Punog i dana koji prethodi Mladom Mesecu.

Šta u astrologiji zapravo Mesec nama znači?
U trenutku nečijeg rodjenja, Mesec predstavlja psihu i njen sastav - nasledno pamćenje, imaginaciju, sanjarenje, lično i kolektivno nesvesno.Našu majku, ženu, ženu u nama.  Dušu kroz sve puteve i sva putovanja. Ako nam je Mesec napadnut najteže je, jer nema većeg bola do onog koji zakiva, ranjava ili remeti rad našeg srca i duše. Najfinije i najosetljivije esencije bez koje nema života.
Za razliku od Meseca koji opisuje naše nesvesno, Sunce opisuje naše Svesno. Zato je važan dobar odnos izmedju Meseca i Sunca. Kao odnos izmedju oca i majke. Nema srećnijeg deteta od onog koji raste uz uzajamnu ljubav oba roditelja. Tako je taj odnos preslikan i u nama samima. Jer nema ničeg izvan nas samih, do onog koji je u nama.  Pa tako kada su Sunce i Mesec u lepom, harmoničnom odnosu eto psiho fizičke ravnoteže, pa ozdravljenja; ili, obrnuto, naročito kod konjunkcije koja se tradicionalno smatra lošim aspektom, bolest se pojačava jer je prevelika medjuzavisnost psihočkog i fizičkog. Stres i nervoza sigurno da ništa plodonosno ne mogu doneti. Nikakav boljitak.
Svako od nas svakog meseca svesno ili nesvesno napreduje, evoluira. Pa, kako ne bi na pogrešnu stranu ulagali energiju dobro je propratiti mesečeve mene i šta nam one u kojoj fazi donose. Kakvo nam raspoloženje stvaraju, te i kako utiču na našu okolinu?
Kada bi sami beležili u svojoj beležnici važna dogadjanja, te svoja osećanja povodom istih, shvatili bi važnost uticaja Meseca na život.

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala