PODELA POLJA PO KVALITETU

Dvanaest polja možemo podeliti u tri grupe od po četiri polja, koje odgovaraju kardinalnim, fiksnim, i promenljivim kvalitetima. Označavaju se kao :
Ugaona, polja koja slede, i padajuća. ( po tradicionalnoj astrologiji se ''polja'' nazivaju ''kućama'', pa ću ih tako u nastavku zvati.

Ugaone kuće (one koje odgovaraju kardinalnim znacima ) su : prva, četvrta, sedma i deseta. Ovi uglovi odgovaraju istoku (ASC), zapadu (DSC), severu (IC) i jugu (MC). To su uglovi ili ose horoskopa. Planete u ugaonim kućama imaju veliki potencijal za dinamičku akciju i njihovi uticaji su ojačani. Ugaone kuće imaju kardinalne kvalitete.


Kuće koje slede ( odgovaraju fiksnim znacima) : druga, peta, osma i jedanaesta. Zovu se kuće koje slede, zato što slede ugaone kuće.

 

Nisu toliko moćne, ali kao fiksni znaci, pružaju stabilnost i svrhu. To su istovremeno i finansijske kuće.

Padajuće kuće ( odgovaraju promenljivim znacima) : treća, šesta, deveta i dvanaesta. Ove kuće nemaju toliko mnogo mogućnosti za akciju kao ugaone kuće, niti pružaju stabilnost kao što to čine fiksne kuće, ali su prilagodljive i dobro se slažu sa drugima. O njima se obično govori kao o mentalnim kućama. 

Literatura : Osnove astrologije, knjiga 1

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala