Tarot karta 5 (Hijerofant)

  Hijerofant je peta tarot karta, ali  prva  nakon onih 4 aduta, u kojoj vidimo prisustvo više osoba osim jedne. Reč hijerofant nas upućuje na svoje starogrčko poreklo. U pitanju je sveštenik ili prvosveštenik, ali ne na isti način na koji je to adut broj 2. prvosveštenica Uloga hijerofanta u staroj Grčkoj bila je da prenese, tumači i poduči  druge eleusinskim misterijama, koje su se održavale u ime boginje Demetre i njene ćerke Persefone. Hijerofant je poput vizionara, proroka, šamana, koji dobija instrukcije iz viših svetova, a koje, zatim, prenosi društvu i daje ga svetu na uvid. 

  U tome je bitna razlika između njegove ličnosti i prvosveštenice, jer u slučaju hijerofanta se radi o vrsti znanja koje je okrenuto, otvoreno ka svetu, spoljno, a kod prvosveštenice je ono misterioznije, povučeno u njoj samoj, skrivenije. Artur Vejt, a i drugi autori tarota pre njega su ovu razliku obeležili kao razliku između egzoterijske religije, kojom vlada hijerofant; i ezoterijske-skrivene sile kojom vlada prvosveštenica. Mnogi su ovu tarot kartu u prošlosti pokušavali da shvate kao nekog glavnog papu ili glavnog patrijarha, ali to uopšte nije njena suština, niti se ona tiče nekakvih postojećih papa ili patrijarha preslikanih u adut. Suština ove karte, aduta  je u zvezdi kojom se zaokružuje jedan deo tarota, do njegovog petog broja. Broj 5. zatvara, sa prethodnih četiri aduta, prvi zvezdani oblik tarota ili prosto prvu zvezdu čime otvara put ka adutu broj 6. koji prikazuje ljubavnike odnosno u širem smislu stvaranje ljudi, Adama i Evu. Ako se pažljivo osmotri položaj u kojem sedi hijerofant s podignutim rukama i dvojica; koji su pri dnu slike, a pritom pri vrhu hijerofant nosi trostruku krunu, oni zapravo formiraju pentagram. To je onaj isti pentragram (disk u nekim nazivima tarota), koji je u slučaju tarota, a simbolišući znanje i tajne duhovnog, astralnog sveta bio na stolu prvog aduta, maga, ali generalno se on tiče neke vrsta tajnog i misterioznog učenje koje pripada adutu broj 2. prvosveštenici. Pentagram je dosta star simbol i danas je kao i mnogi drugi pojmovi, kompromitovan i zloupotrebljen; a razni priglupi i opasni crni magovi ga koriste u njegovom izokrenutom položaju veličajući materiju i telesno iznad duha čak i kada toga uopšte nisu svesni. U drevnoj Grčkoj simbol pentagrama koristio je filozof i matematičar Pitagora kao i celo pitagorejsko društvo kao svoj znak raspoznavanja i simbol zdravlja. U hrišćanstvu, u njegovim ranijim počecima znak pentagrama simbolizovao je pet Hristovih rana kao i pet čula. Međutim, ova petokraka zvezda nas kod tarota interesuje u smislu simbolike primenje na samu građu čoveka. Mag se nalazio u nečemu što je merkurovske prirode, a Merkur je simbol duha u alhemiji. Prvosveštenice je dominirala mesecom, dakle tajnim znanjima i on reprezentuje to znanje. Suština carice je u Veneri kao ljubavi, a adut cara govori o autoritetu, zakonu-volji i voljnosti koja se rađa na Marsu. Konačno, Hijerofant je onaj koji kreće da predstavlja određena znanja svetu; da ih daje na uvid ljudima, ali s obzirom da je reč o svešteniku u njemu su i milost i strogost istovremeno; i strašni grom i praštanje u jednom, jer ovo nisu znanja koja svako može razumeti, pa se ne mogu ni svima dati. Suštinski se car i hijerofant, kreću u dve alhemijske sfere Marsa i Jupitera. Prema tome ovaj pentagram tarota bi izgledao kao na sledećoj slici, koju sam napravio za ovaj tekst sledeći moje shvatanje Vejtovog tarota: 


  Prethodnih četiri aduta, zaključno sa petim sveštenikom ili hijerofantom koji je jupiterovske, ali i marsovske prirode zbog prethodnog cara uvode nas u adut  broj 6. ljubavnike gde prvi put vidimo ženu i muškarca ogoljene zajedno slično prikazima Adama i Eve iz edenskog vrta. Oni su u sredini, između ovih pet sila, a telo i materija su obeleženi znakom Saturna, jer je Saturn taj i takav element, koji daje, postavlja granice; limitira na telesnost i materiju; pruža određene primordijalne telesne oblike.  Saturn je u suštini i u mitologijama igrao ulogu onog koji je vreme, koji vlada vremenom. U starogrčkoj mitologiji, on je sin Urana i Geje, Hronos. Zato je vreme, izraženo oblikom tarota upravo taj 6. element kreacije ljudi, ali na telesan način, uobličenih telesno. Ko dobro razmisli o vremenu, shvatiće da su vreme i materija jedno te isto. Uloga hijerofanta, prvosveštenika, a i prethodnog cara su da nauče ljude kako da se izbore i kako da ovladaju Saturnom, jer nema ničeg težeg za rad u alhemiji od onoga što Saturn simboliše. Nažalost, neznalice i crni magovi su potpuno pogrešno shvatili simboliku pentagrama; i u crnoj magiji ga koriste na izokrenuti način, tako što se dva donja kraka sa slike, a pre svega ono gde je telesno i materijalno, postavi kao da je ono na vrhu i kao da ono upravlja i nad znanjem i nad duhom i nad ljubavlju.  To je samo njihova pusta iluzija i želja. 
Hijerofant i prethodni adut car su tu da nauče ljude odlučnosti i delovanju iz milosti, iz plemenith pobuda, da ukažu na to da je moguće vladati sobom i sopstvenom materijalnošću, kao i to da je moguće prevazići fatalnost vremena kao trajanja. 
Za one koje izvuku kartu hijerofanta ona označava razna putovanja. Predviđa ljubavne veze i jedan slobodniji karakter. To je karta mističara i avanturista. Hijerofant je po rečima Artura Vejta slika svega plemenitog i pravednog što uzima pojavni oblik, ali i on sam podređen je višoj sili, koja je u senci, dakle prvosveštenici. 
Izraženo dalekoistočnjačkim pojmovima, hijerofant je karma odnosno ono što ljude upozorava da svaka akcija ima svoju reakciju. 

Preporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu: Kontempliraj o stvaranju čestica svetlosti. Putuj sa unutrašnjim suncem, jer sve svoje sa sobom nosiš. Ostani na svetlosti ili primi kaznu za loša dela. 

Orifiel, snovatumacenje@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala