Tarot karta 10 (Točak sreće)
  Tarot kartu 10. Točak sreće sam već opisivao u sledećem linku, kada smo izvlačili tarot kartu za godinu 2017; i tu je čitaoci mogu pogledati za objašnjenje simbola, koji se pojavljuju na slici.
Međutim, sada želim da dam neka dodatna objašnjenja uz tu kartu.  
Potrebno je sada da razumemo ulogu brojeva u tarotu; i otkud uopšte imamo tih dvadeset dve različite slike. 
Iz pustinje, broja 9 gde je bio pustinjak ušli smo prvi put u broj koji sadrži nulu pored jedinice. Ta karta 10. Točak sreće je prva prekretnica tarota. To je bila karta gde kao da smo se popeli u Nebo, (takav je i njen izgled), u sam zakon i građu neba, ali nas je nešto odvelo iz toga u svojevrsno dupliranje ili, u ovom slučaju, to je bio  kosmički zakon, koji nismo dobro razumeli. 
  Koja je simbolika nule i da li se uopšte radi o broju? Nedavno sam negde  pročitao zanimljiv komentar profesora matematike na tu temu, a koji je sebi postavio pitanje; šta bi odgovorio učenicima osnovne  škole, kada bi ga isti pitali: A šta je Nula? I mada mi nemamo pojma šta je nula niti je nauka došla  do neke univerzalne definicije toga; on je napisao da bi na to pitanje odgovorio kontra pitanjem: "Ako imate dve jabuke, i ja vam uzmem obe, koliko sada jabuka imate? Odgovor je Ništa- sedi pet. "
Ovo Ništa, ova Nula daleko prevazilazi mogućnost ljudskog shvatanja. Ništa niti je shvatljivo, (bilo kojim ljudskim saznajnim procesom), niti se može prevesti u nešto iz sveta što vidimo i znamo, jer sve što vidimo i znamo je Nešto. Ko razume ovu mudrost da je Ništa neshvatljivo, nepojmljivo na dobrom je putu da razume sebe samog. Jedino što možemo zaključiti o ništavilu je da je beskrajno, jer ako ne bi postojalo, onda bi nužno ovo nepostojanje- ništa bilo beskonačno. 
Ipak, u nama ljudima, koji postojimo, svaka ideja bilo čega koju pravimo u glavi ostavlja posledice bez obzira na to da li ona "stvarno" postoji ili ne. Ja ne znam, na primer, da li postoji negde stvarna čokolada koja ume da priča. Rekao bih da ne postoji, jer je nisam niti video, niti eksperimentalno dokazao. Međutim, ja već trenutno sada osećam posledicu ove svoje ideje, tako što mi umišljanje čokolade koja ume da priča stvara osećaj prijatnosti i smeha. 
  Nauka tarota je upravo tu da pomogne ljudima da uvidimo da smo mi sami tvorci sopstvene stvarnosti. Mi sami prizivamo, želimo i hoćemo stvari koje nam se dešavaju. Brojevi shvaćeni mistički kao kod Pitagore nam pomažu da izgradimo jasniji smisao i slike kakve želimo da ugradimo u to što zovemo stvarnost. Kao što u običnom skupu prirodnih brojeva (N) svi brojevi slede iz jedinice; sve sledeće cele brojeve posle 1 mogu do beskonačnosti razviti sabirajući za  isti taj  1, tako i u tarotu sve počinje i obeleženo daljim razvitkom broja 1. Nulu ili ništa iako ne možemo definisati, niti izraziti bilo kojim rečima značenje ove  logike beskonačnosti, mi možemo u tome naslutiti neku vrstu ničije zemlje, ekvilibriuma. Probajmo da zamislimo to kao na ovoj slici gde dve suprotne sile
izvor slike: alamy.com
pokušavaju da svaka na svoju stranu povuku konopac.
Ako obe strane vuku konopac istim intenzitetom, suprotnih 
smerova, ali istom silom delovanja ništa se neće dogoditi, 

niko neće uspeti da ga odvuče na svoju stranu.
Rezultirajuća sila je Nula. 
Zato smo dobili onaj točak sreće, mistički sat u
tarot karti broj 10. 
Cilj je uravnotežiti vlastite sile; ukrotiti sopstvenu prirodu radi sreće, radi osećanja srećnog sebe. 
Povezivanjem jedinice i nule mi produhovljujemo ono što smo slutili da je beskonačno, dodiruje nas ruka beskonačnosti,  ali isto tako ovo najavljuje prve časove našeg spuštanja u svakodnevicu zemlje gde će bukvalno sve što uradimo biti po klasičnom mehanizmu akcije-reakcije. 

Sa brojem deset dobijamo onaj čuveni Pitagorin tetraktis, gradivne blokove svemira u  viđenju pitagorejaca. 


Orifiel snovatumacenje@gmail.com 


No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala