Tarot karta 11 (Snaga)  Točak sreće nas je izbacio u tarot kartu, koja se zove snaga, ali bi se ona isto tako mogla zvati slabost i ništa se time u njenom smislu, osim smeru ne bi promenilo.

U nekim ranijim izdanjima tarota, pre pojave Vejtovog špila, ova karta se zvala hrabrost, ali ne zato što lav na slici simboliše neku hrabrost. Pre će biti da je zbog toga što nam je potrebna velika unutrašnja hrabrost da prođemo ovaj deo tarota, koji je prava borba sa životinjom; i ta borba neće prestati, a ni postati bar malo lakša sve do onog finalnog dela tarota, koji nosi nazive sudnji dan i svet, jer smo sa adutom jedanest ušli u noćne časove, najnesigurnije ishode tarota, razne maske i spuštanje u podzemni svet. 


   Kada smo govorili u jednom blog postu o simbolici crteža na tarot karti Točak sreće, pomenuli smo da je jedno lice lava, koje su tu nalazilo simbolisalo snagu i zakon, ali o kakvom se ovde zakonu stvarno radi? Ko je ovaj "lav" i šta on predstavlja?

  Oni koji su gledali, sada već kultni film Matriks,
sigurno pamte sedokosog arhitektu "svega".
U teološkom smislu, ovaj lav nije ništa drugo do arogantni demijurg ljudske materijalne dimenzije sveta o kojem su govorili razni rani hrišćani, gnostici, bogumili, katari i filosofi, a koji je u religijama poznat kao Satana, simbol nekog zla. Tokom istorije, ovo biće je imalo razna imena:
Samael (slepi bog i bog slepih), Jaldabaot, itd.
To je biće na kakvo misli onaj filosof rodom iz Rumunije, Emil Sioran, kada o istom piše sledećim
rečima: "Jedino objašnjenje za stvaranje sveta jeste božiji strah od samoće. Drugim rečima, naša uloga je da zabavljamo Našeg Tvorca. Kao siroti klovnovi apsolutnog, zaboravljamo da glumimo u tragediji kako bismo olakšali dosadu jednog gledaoca čiji aplauz ljudsko uho nikad nije čulo. Samoća toliko pritiska Boga, da je morao da izmisli svece za sabesednike. "
  Nažalost, oni koji u ovom citatu vide bogohuljenje i momentalno skreću pogled, propuštaju da uvide ono što je za njega ključno, a to su Satanske dubine, koje često i sama Biblija ističe. Iz jednog apokaliptičkog viđenja, da ga tako nazovem, kojim odiše Jovanovo otkrivenje, na primer, tu se saopštava na indirektan način, da su ljudi uglavnom tako i podeljeni, na one koji poznaše i one koji ne poznaše Satanske dubine. Ko je Satana, šta to biće predstavlja i zašto istom pripisujemo sve što smatramo zlim? Ovde nećemo ulaziti u složenu i obimnu filosofsko-naučno i teološku raspravu ovog drevnog problema: pitanja dobra i zla; nego nas pojam zlog demijurga zanima u kontekstu tarot karte broj jedanaest gde vidimo ženu sa znakom beskonačnosti iznad svoje glave (isto kao i kod tarot karte Mag). Lav na ovoj slici predstavlja sve ono animalno u nama čemu pokušavamo da zatvorimo usta, mada nas i dalje oblizuje svojim dugim jezikom. Mi osećamo, barem mnogi od nas, da tela kakva mi ljudi imamo nisu dovoljna; da postoji upliv sveta duha, astralnog sveta, transcendentno (nazovimo ga kako god hoćemo) u naš život. I još dalje od toga, možemo se osećati kao da nas materija, materijalni poredak ovog sveta u potpunosti blokira, ograničen je da vidi beskonačnost mogućnosti, koje se mogu odigravati u bilo kom svetu superiornijem ili nadređenog ljudskom svetu., baš kao što se odigravaju u programiranom matriksu. Kao što je uradio i Rene Dekart, mi pre ili kasnije, ako nam je ostalo nešto mozga, moramo posumnjati u sve što smo ikada mislili da znamo, uključujučući sopstveno postojanje. Zato je put tarota, kroz svaki njegov sledeći adut (reprezentujući lično iskustvo pojedinca), put velike hrabrosti i vanserijskog odricanja od sebe samog, svog ega, a ne nekakav put kojim postajemo bogovi; kako to i dalje uporno pogrešno vide pojedini priglupi moderni nju-ejžd, pripadnici i samozvane takozvane masonske elite; koje u svom slepilu misle da će ih "Veliki Arhitekta" proizvesti u nekakva božanstva. Zapravo, s druge strane, to i nije ono što oni misle, nego suštinski znaju da se radi o samo jednom velikom biznisu i kontroli nad sirotom populacijom. Obožavanje lavova i drugih životinja kao nekakvih bogova je vrhunac ljudske gluposti. Bog koji je sveznajuć (omnisciencija), sveprisutan (omniprisustvo) , svemoćan (omnipotencija), niti može imati telo u ljudskom ili životinjskom smislu, niti može biti određen bilo kojom kategorijom materije ili duha ili koju god reč ili pojam mi ljudi izmislimo da mu je pridodamo kao njegov dodatni atribut pored ova tri. Međutim, usled očiglednog postojanja patnje u svetu, koja se nikako ne može objasniti dobrim bogom, mi smo u jednoj dualističkoj poziciji da pretpostavimo, više spekulišemo oko toga da postoji Varalica, Satana ili kako gnostičari kažu:

  Jal- dabaot, niže božanstvo, koje je za sebe umislilo, usled samoće sfere u kojoj se nalazi da je jedini bog i kreira onaj deo naše ljudske sfere, gde mi obožavamo materiju, razna materijalna blagostanja stavljajući ih kao da su ona superiorna nad duhom.


izvor slike: wikipedia.org


O Jal- dabaotu, često predstavljanom u obliku lava, postoje zanimljive ispričane i neke bajkovite legende.

U ovom blog postu, nemamo prostora da ih sve opisujemo, a čitaoce, koje ova tema zanima, za detaljnije istraživanje upućujem na sledeći link: Demiurge

i posebno reference koje su navedene u donjem delu tog članka


izvor slike: wikipedia.org  Žena koju vidimo na tarot karti jedanaest, duboko je intiutivno svesna ovog problema, ovog pitanja, ove dileme i ovog padanja u svet najnižih želja, htenja, nagona. Na glavi nosi keltske čvorove trikatere:


  Slična je Andrićevoj ovčici Aski, koja plesom, prirodnom lepotom i umetnošću pokušava da obuzda, nadigra i prevari lukavog i iskusnog vuka. Ali, kao i u priči ovo počinje iz straha, osećanja nelagodnosti; problema, enigme koja je pred ljudskim rodom, možda i nerešiva, a ne zato što, kako neki vide, žena doslovno uspeva da dominira nad lavom.


  Preporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu je: Raduj se sa prijateljima, ali spoznaj svog neprijatelja!Orifiel, snovatumacenje@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala