Tarot karta 4 (Car)


S tarot kartom Car, glavnim adutom broj 4. iz prethodnog mističkog trougla Maga, Prvosveštenice i Carice, ulazimo u prvi kompozitni broj tarota četiri. 
Ova karta iako ima skromniju i oskudniju simboliku; i na samoj slici u odnosu na neke druge u tarotu; istovremeno spada u one koje su najčešće potpuno pogrešno interpetirane. Mnogi su požurili da ovu kartu izjednače sa astrološkim znakom ovna i da je tako tumače, ali tarot ne funkcioniše na taj način da neki astrološki znak pojedinačno upravlja nekom kartom. Tarot karte su povezane međusobno u mistički shvaćenom iskustvu pojedinca sa svakim znakom zodijaka; i u njemu ne postoji nikakav znak koji ima prednost nad jednom kartom, gore ili bolje osobine od drugog. Iz ugla tarota, svi znaci zodijaka, a posebno životinje koje se pojavljaju u njemu, imaju preneseno značenje iz mitologija; i svaki od njih ima kako svoje pozitivne osobine, tako i negativne kada se primeni na ljude. Tako, na primer, prve tri karte sam opisao kroz sfere Merkura, Meseca i Venere, ali mogao sam, pozivajući se na ezoterijsko značenje imena planeta da ih opišem i kao sfere Saturna, Jupitera, Urana i Neptuna, koje se, zatim,  preslikavaju  na svoju decu, tj. druga, manja mitska imena. 


Car ili kralj je zakonodavac; onaj koji dela, delatnik, sila. Car nužno proističe iz Carice, a ovo je bitno uvideti kod glavnih aduta tarota odnosno da je svaka karta jedan šumski put određene boje i teksture koji nužno vodi, prelazi  u sledeći put tokom našeg kretanja. Štap pripada magu, ali ono što mu najviše preokupira pažnju, što mu je cilj je disk (pentagram), koji je kod prvosveštenice. Prvosveštenica pruža carici pehar dominaciju nad vodama života, a carica daje mač, koji je mač zakona i borbe caru. Na stolu maga su bili svi elementi manje arkane (štapovi, pehari, mačevi, diskovi), i sada su raspodeljeni. 
Na slici vidimo da car sedi na  kamenom prestolu od skamenjenih glava ovnova koji gledaju u 4 pravca, a predeo oko njega je marsovski (pustinjska, ogoljena brda) s nebom koje sadrži crvene i narandžaste primese.  U desnoj ruci drži krst sa drškom ili Crux Ansata, a u levoj kuglu, globus. Njegova bela brada simbolizuje veliko iskustvo i mudrost. Između njegovog prestola i ogoljenih brda je jedna vodeno (putna) granica, a to je upliv prethodne carice. 


www.pinterest.com
Kārttikēya
Slika cara je nesavršena slika jedne savršene ideje kralja sveta i svih ljudi, koja se proteže između osnovne prirode Marsa do Jupitera, između Aresa, a  na putu ka  velikim ličnostima. On je i onaj Kartikeja iz hinduizma, koji predvodi armiju deva. 
On je Aragorn kod Tolkina. 
Car nije onaj koji ratuje protiv drugih
nego onaj ko je branitelj i sprečava rat po svaku cenu, a imajući, pritom, svu silu na raspolaganju. 
Ali, ovu silu on dobija preobražavajući u sebi i kroz sebe gvožđe Marsa. Zato sedi na ovnovskom prestolu, jer je suzbio, okamenisao sirovu energiju Marsa.  
On kali čelik pri čemu rizikuje ekstremne temperature i nevolje. Njegov element je vatra, a ključno određenje akcija. Zatim car prelazi u zakon, u akt, volju, čin. Iz slepe energije, on dobija oblik ispravnog vođstva i ispravnog komandovanja. 
Ovakvo shvatanje aduta broj 4. kada je u pitanju primena u zodijaku može biti od velike koristi tokom životnog puta ovnovima, lavovima, škorpijama i strelčevima. 

Preporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu: Kada se popneš na najvišu planinu i budeš sam, seti se reke koja te izbacila u njeno podnožje. Kontempliraj red iz haosa. 


Orifiel, snovatumacenje@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala