KAKO ZNATI DA LI ĆE SE ILI NE OSTVARITI ONO ŠTO SE ŽELI

Drevni su nam preneli da postoji četiri načina ili sredstva za otkrivanje da li će se jedno pitanje ili ono što se želi ostvariti ili ne.
Konjunkcija :
Prvo, preko konjunkcije; kao kada nadješ vladara Ascedenta i vladara one kuće koja označava željeno; kada žure ka konjunkciji, a u prvoj su kući, ili na bilo kom uglu, i signifikatori se sreću bez bilo kakve prohibicije ili rafranacije i dolaze u savršenu konjunkciju. Tada možeš prosuditi da će se ono što se želi ostvariti bez ikakve prepreke ili ometanja. I to brže ako su signifikatori brzog kretanja i u osnovnim i slučajnim dostojanstvima. Ali, ako se ova konj.signifikatora nalazi u sekcedentnoj kući, željeno će se ostvariti, ali ne tako brzo. Ako je u kadetnoj kući, uz veliki gubitak vremena, nešto teškoća i dosta borbe.


Aspekti sekstila i trigona :

 Željeno se takodje ostvaruje kada glavni signifikatori prave aplikacioni sekstil ili trigon iz dobrih kuća i sa mesta na kojima su u dobrim osnovnim dostojanstvima ( a ne sreću se s bilo kojim lošim aspektom koji bi omeo njihov savršeni sekstil ili trigon; mislim na partilni sekstil ili trigon.


Aspekti kvadrata i opozicije :

Željeno se takodje ostvaruje kada su signifikatori u aplikacionom kvadratu, pod uslovom da svaka planeta ima dostojanstvo na stepenima na kojim je , i da aplikaciju pravi iz ispravne i dobre kuće, u suprotnom ne. 
Ponekad se dešava da se željeno ostvari kada su signifikatori u aplikacionoj opoziciji, ali to se je dešavalo kada je postojala uzajamna recepcija po kućama i iz prijateljskih kuća, a Mesec je pravio separacioni aspekt sa signifikatorom željene stvari, a aplikacioni sa vladarem Ascedenta. Retko se vidja da se stvar odigrava preko ovakve opozicije; ali osobi koja je postavila pitanje bolje bi bilo da nije; jer ako se pitanje ticalo braka, strane su se retko slagale, i večno su se prepirale i svadjale, oboje se žaleći na svoj loš izbor, bacajući krivicu na svog željenog izabranog partnera, kao da ništa oni tu nisu krivi. A ako je pitanje bilo o dobijanju novca, osoba je stvarno dobila svoj novac ili obećani deo novca, ali više ju je koštalo da to izdejstvuje na sudu nego što je bila visina duga, itd,.


Prenos :

Željeno se ostvaruje prenosom svetlosti i prirode, na sledeći način :

Kada su signifikatori osobe koja postavlja pitanje i željenog medjusobno u separacionoj konjunkciji, sekstilu ili trigonu, a neka treća planeta pravi separacioni aspekt s jednim signifikatorom, s kojim je u recepciji preko kuće, tripliciteta ili termina, a potom ta planeta pravi aplikacioni aspekt sa drugim signifikatorom preko konj.ili nekog aspekta, pre nego što se sretne preko konj. ili aspekta s bil kojom drugom planetom, onda ona prenosi snagu, uticaj i vrline prvog signifikatora na drugi, i onda će ta planeta, koja interveniše ( ili muškarac ili žena koji su tom planetom predstavljeni) dovesti do ostvarivanja željenog.

 
 Razmotri kojom kućom vlada planeta koja se nameće ili prenosi prirodu i svetlost dve planete i opiši je, i reci osobi da će takva osoba pomoći u ostvarivanju željenog. tj. ako je vladar druge, dobar novčanik će uticati na stvar; ako je vladar treće, brat ili sestra, komšija isl. i tako za sve ostale kuće.

Skupljanje :

Željeno se ostvaruje i kada dva osnovna signifikatora ne prave aspekt, ali oboje prave neki aspekt ka nekoj težoj planeti od sebe, i ona je u recepciji s obe planete tako što je u nekoj od njihovih osnovnih dostojanstava; tada će ta planeta koja je skupila njihova oba svetla, dovesti željenu stvar do perfekcije. A to u Umetnosti ne nači ništa drugo do sl.: da će osoba koja je donekle zainteresovana za obe strane; i koja je opisana i predstavljena tom planetom, izvesti, uticati i zaključiti stvar koja se inače ne bi mogla postići, Često vidjaš da se dvoje razidju, i sami ne mogu da smisle bilo koji način kompromisa, kada iznenada neki komšija ili prijatelj slučajno izmiri sve razlike, na zadovoljstvo obe strane. I to se zove skupljanje.Literatura : Hrišćanska astrologija I, Vilijam Lili, str. 134, 135, i 136
No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala