DNEVNA KARTA za 10.jun 2017

Tarot karta za danas je Srce, broj 24. Rekli bi krajnje jednostavna, ljubavna. Medjutim, srce je urezano u drvo. Urezati nešto u drvo, koje je simbolički spona izmedju Hada ( korenje-Pluton) i Neba ( krošnje teže Suncu - životnoj energiji) je mnogo krupna stvar. Zašto? Jer kako da budemo sigurni da baš to drvo nije Drvo života večnog, ili poznanja dobra i zla? Urezati nešto u drvo a ne ispoštovati, jednako je dati Bogu reč pa slagati. Znači, strašan greh odn. ručkanje jabuke. Baš kao i venčati se u crkvi pa varati,lagati, tući partnera/partnerku. A imamo i krug na karti, koji sam po sebi govori o nekom kretanju u krug što su naravno ciklusi karmičkog ponavljanja. Takodje i broj 24 je kao točak neprekidnih ciklusa.( te imamo i simboliku ,,kako si sejao, tako ćeš žanjeti) Zašto je za Adama i Evu to drvo poznanja bilo ,,zabranjeno''? Ne samo u smislu - poštuj bar nešto što ti je rečeno! Ili, Poštuj bar u nečemu volju Božiju. Nego zato što u raju nisu znali za zlo, pa je ono bilo za njih ,,smrtonosno'' odn. značilo je gubitak večnog života. Sa ovom kartom smo zapravo na velikom iskušenju. Te poruka za danas bi bila:
Ne obećavaj ono što ne možeš ispuniti. Ne kuni se, ne laži, ne varaj jer krug će se okrenuti pa ćeš ti biti onaj koji će plakati i moliti za iskupljenje. Ako si siguran u svoju ljubav, u srca svoga otkucaj - tvoje oko podari njoj/njemu ( srce je simbol najčistijih, najdubljih, najvatrenijih emocija; u oku se vidi sjaj srca).
Po ovoj karti dan će biti pun iskušenja i izazova. Ukoliko ste u vezi, imajte razumevanje za potrebe druge strane ali to ne znači da treba da podržite i ono što vam zajedno može naškoditi. Ako ste slobodni ova karta upućuje da bi uskoro trebala doći ponuda emotivna i jaka koja govori o zajedničkoj budućnosti.
MT

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala