MANTRA ,,OM ''

Najveća nad najvećima'' ili ,,Mantra nad mantrama''..A-U-M (OM) - OM je ne samo simbol celog Univerzuma, već i odraz njegove vibracije. 108 je sveti broj. Mantra se na brojanici 108 puta ponavlja na uvezanih 108 perli ili čvorova. Smatra se najvećom mantrom jer sadrži u sebi ceo Univerzum; predstavlja ,,zvuk bez zvuka'' i lepotu tišine. To je muzika Stvaranja i Postojanja, koja predstavlja najdublju muziku našeg bića, unutrašnju harmoniju, vibraciju koja spaja telo, um i dušu u duboko jedinstvo. Ta tri zvuka predstavljaju i tri stanja svesti koja se stapaju u jedno tvoreći unutrašnju tišinu. U Hinduizmu je to “punoća”, a u Budizmu se doživljava kao “praznina”. To četvrto stanje je cilj svakog duhovnog razvoja.OM kao zvuk, slog i simbol podrazumeva da su sve materijalne stvari, sve pojave i misli, istovremeno na makrokosmičkom i mikrokosmičkom nivou, stanja energije, odnosno vibracije.

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala