PENTAGRAM - Značenje

Dodaj naslov
Foto: https://exemplore.com/wicca-witchcraft/Wicca-for-Beginners-What-is-a-Pentagram-or-Pentacle

Reč pentagram potiče od grčke reči ,,pentagramon'' i znači ,,pet crta''. Najranija poznata upotreba pentagrama datira iz doba Uruka, 3.500 god. pre nove ere, u Mesopotamiji gde je nadjen na glinenim pločicama. Smatra se da je predstavljao oznaku nekog pojma. U kasnijim periodima mesopotamijske umetnosti pentagram je korišćen u kraljevskim spisima i bio je simbol imperijalističke moći koja se proširuje na sve četiri strane sveta.
Medju Jevrejima, simbol je pripisan Istini i pet knjiga Tore. U antičkoj grčkoj naziva se ,,pentalfa'', prema tome što se sastoji od pet slova ,,A'' .Prema Pitagori, pentagram predstavlja pet elemenata koji čine čoveka: vatra, voda, vazduh, zemlja i duh. Pitagorejci su povezali pentagram sa Higijom, boginjom iscelivanja. Pitagorejski pentagram koji je u Evropi postao pentagram gnostičkog Hermesa ne javlja se samo kao simbol spoznaje, već i kao sredstvo vračanja i sticanja moći.  Rani Hrišćani su povezali pentagram sa 5 Hristovih rana. U srednjem veku je predstavljao i simbol Istine i zaštitu od demona. Inkvizicija je ,medjutim, smatrala da pentagram sa dva vrha okrenuta na gore predstavlja glavu jarca, Bafometa, odnosno Satanu. Tada prvi put postaje simbol zla, nazvan ,,veštičje stopalo''.

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala