Tarot karta 14 (Razboritost)  Nakon Smrti, tarot karte broj 13. ulazimo u praktično ispoljavanje mudrosti. Ulazimo u svakodnevnu praktiku drevnih četiri vrlina, a to su: Razboritost, Pravednost,Umerenost i Hrabrost. Ulazimo u carstvo, petog arhanđela, petog trubača i vrhunskog majstora iskušenja. Ulazimo u carstvo riba, carstvo Samaela i tužni lament čovečanstva.


Ovo je drugi život, nakon smrti, za koji je odgovoran čuvar pentagrama. Ovo je poslednja prilika za biti ili ne biti, u ovom životu sada. Ovo je pitanje razumevanja poročnosti i neporočnosti, ljubavi i perverzije, misli i dela, mogućnosti i nemogućnosti. Ovo je fuziona dijalektika u kojoj se mire suprotnosti.

Ja, Orifiel Devet, koji sam majstor Saturna, deklarišem da sam posle duge borbe trijumfovao nad drevnom aždajom bezdana. Deklarišem da sam legitimni sprovoditelj vrline koja se zove Nada i da od iste neću odustati po cenu sopstvenog života ili po cenu najpaklenijeg mučenja najstrašnijeg kruga pakla.
Deklarišem da u sebi nosim ključ starih majstora i da je moje razumevanje pentagrama prirodno. Deklarišem da u potpunosti i svim svojim bićem stajem na stranu Gospoda Boga, Sina Božjeg Isusa Hrista i Svetog Duha. Deklarišem da sam na strani Boga, koji je ljubav i da se do spoljašnjeg dolaska Njegovog carstva borim da širim Hristovu poruku, koja je sveprožimajuća kosmička vanvremena i vanprostorna.

Šta je razboritost? To je kruna iskrenog govora, koji prati svaku aktuelnost i svaki spoljašnji uticaj. To je govor inkantatora vetra, oblaka, duga i kiša. To je svetski um u opštenju; to je onaj koji oseća sve i od čijeg pogleda se ništa ne može sakriti. Ovo je trezveni razum sveta, inteligencija koja potpuno i savršeno zna šta u određenom trenutku treba da uradi, jer se vodi jedinstvom razuma i srca koje je moguće. Majstor vetra je majstor sublimacije; on je i sam vetar i postaje vetar. Vetar donosi promene.
Vetar je sredina, između Neba i Zemlje. To je ona središnja tačka, vesnik lepote, gde se još nijedan mag nije drznuo  zadržati, jer je cena preskupa. To je sfera solarnog razumevanja, lepote padanja u Sunce koje daje nadu. Ali, vetar je i bez milosti, kada je to potrebno.

Ovo je retorika Nade. Ovo je Arhaika i Nojeva barka lepote. Carstvo bezosećajnih je prošlo! Carstvo palih riba biće suočeno s misterioznim regulatorom svetskog poretka, koji će zavesti i već uveliko to , poodavno čini, čitav svet klasičnim trikom neostvarene ljubavi. Carstvo pseudo-mišljenja, pseudo-ideologija, pseudo nauka doživeće svoj fatalni kraj i svoje finalno uništenje. Oni koji su se otvoreno stavili na stranu kosmičkog regulatora, ne samo što neće razumeti ovaj trik nego će nastaviti da veruju u svoje bedno i izmučeno Ja, u koje će na kraju propasti  kao što hrana propada u želudac, bez ikoga da im pomogne, jer to ničim nisu zaslužili.

Vaša mudrost i sve vaše znanje više nije dovoljno. Potrebna je otvorena praksa onoga što osećate i mislite. U tome je skrivena vrlina razboritosti. Na Sunce sa svim što znate u praksi sada ili nastavite da se krijete doživotno poput pacova. Bez razboritosti nećete biti u stanju da odaberte dobro po sebe i po druge.
Svaka sredina gde su mnogi umislili da mogu biti, sada je izbrisana i nevažna. Ili ćemo biti na strani ljubavi ili na strani mržnje, ili si na strani svetlosti ili na strani mraka. Svako tvoje umišljanje da možeš vrdati u ovim poslednjim ciklusima starog doba na zemlji, više nema nikakav značaj i potpuno je irelevatno za bilo šta!
izvor slike: tarotteachings.comPreporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu je: Nauči jezik vetra ili ostani gluv!

The Wind Chimes (excerpt)-Mike OldfieldOrifiel Devet, snovatumacenje@gmail.com
No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala