TRANZITI

  • Tranziti su aktuelne pozicije ili svakodnevna kretanja planeta, kao što je upisano u efemeridama za godinu, mesec ili dan koji su u pitanju.
  • Ovi tranziti mogu aktivirati stepene u natalnom, progresivnom ili direktivnom horoskopu; kada su u aspektima sa natalnim postaju jači, ukazuju na važna pitanja i moguće dogadjaje.
  • Značenje tranzita zavisi od ličnih uticaja, kao što su : slobodna volja, sklonost, pristup životu, zdravlje, godine starostii opšti pogled na svet.
  • Značenje tranzita ilustrovano je astrološkim faktorima, na primer: natalnim horoskopom, prirodom tranzitnih planeta, poljima kroz koje tranziti prolaze i aspektima koje formiraju.
  • Orbisi tranzita su najefektniji kada su mali, ne više od 1* za lične planete, a 5 za spore, pošto smene direktnog i retrogradnog kretanja mogu zadržati izvesne planete ( Pl.i Ne, npr.) u istoj oblasti i po dve godine.
  • Aspekti koje formiraju tranziti manje su važni nego razumevanje karakteristika planeta koje su u kontaktu jedna sa drugom ( uključujući njihove položaje u znakovima i poljima), onoga što te kombinacije mogu rešiti najkonstruktivnije. Izgleda da je najjači aspekt palneta u tranzitu konjunkcija; zatim slede kvadrat i opozicija, inkonjunkcija i sekstil su manje važni.
  • Zbog svog retro kretanja, planete u tranzitu mogu dotaći isti stepen i po tri puta u horoskopu: prvi put kad se kreću napred, direktno, drugi put kada se prividno kreću unazad, retrogradno, i na kraju kada ponovo krenu direktno. Stepeni u kojima se planete okreću u retro ili direktno kretanje zovu se ,,stacionirane planete'' ili stanice. 
  • Tranziti prema natalnoj planeti ili uglu imaju najveću važnost kada postoji i progresija ili direkcija sa istom pozicijom. Tranziti preko jedne tačke konfiguracije ( T kvadrat, veliki krst itd.) aktiviraju čitavu konfiguraciju.
  • Interpretacija tranzita mora se obogatiti poljima kroz koje one prolaze, sa drugim tranzitima koje deluju u isto vreme, kao i natalnim, progresivnim ili direktivnim aspektima. 
  • Svako kretanje unapred u horoskopu može doneti samo ono što je već obećano u natalnom horoskopu. Opisivanje svakog od delova dobro je samo uz sintezu celine.

literatura: isbn 86-367-0268-2

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala