Tarot karta 15 ( Đavo)



"...pred zakonom stoji vratar. K ovom vrataru dolazi čovek sa sela i moli ga da ga uvede u zakon. Ali vratar mu reče da ga sad ne može pustiti unutra. čovek razmišlja pa pita da li će kasnije smeti da uđe. Moguće je, veli mu vratar - ali sada ne. Pošto su vratnice zakona kao i uvek otvorene, a vratar se sklanja u stranu, čovek se saginje da kroz vratnice pogleda unutra. Kad to opazi vratar, nasmeje se i kaže - ako te toliko privlači, a ti pokušaj da uđeš i pored moje zabrane. Ali upamti: ja sam moćan a ja sam samo najniži vratar. No kraj svih dvorana redom, stoje vratari, sve jedan moćniji od drugog. Čak ni ja ne mogu da podnesem izgled trećeg. Čovek sa sela nije računao s takvim teškoćama, zakon treba da je uvek i svima pristupačan, misli on: ali kad pogleda bolje u vratara u krznenoj kabanici, u njegov velik šiljat nos u njegovu dugu i retku tatarsku bradu on ipak odluči da je bolje sačekati dozvolu za ulazak. Vratar mu daje jednu malu stolicu i pušta ga sedne sa strane do vratnica. Tamo on sedi danima i godinama. Pokušava bezbroj puta da ga puste unutra i dosađuje vrataru svojim molbama. Vratar ga često podvrgava malim saslušanjima, ispituje ga o domovini i o mnogo čemu drugom, no to su ravnodušna pitanja kakva postavljaju velika gospoda, a na kraju mu uvek ponavlja da ga još ne može pustiti unutra. Čovek koji se za put snabdeo mnogim stvarima upotrebljava sve, ma koliko dragoceno bilo, da bi podmitio vratara. Ovaj doduše sve uzima, ali pri tom kaže:


- Ja uzimam ovo samo zato da ti ne bi mislio da si išta propustio. U toku mnogo godina čovek skoro neprekidno posmatra vratara.Zaboravlja na druge vratare i čini mu se da je ovaj prvi jedina prepreka za njegov ulazak u zakon. Prvih godina glasno proklinje nesrećni slučaj, a kasnije kad ostari, on samo gunđa. Postaje detinjast, i pošto je dugogodišnjim proučavanjem vratara upoznao i buve na njegovom krznenom okovratniku, moli on i buve da mu pomognu da pridobije vratara. Najzad mu i vid postaje slab i on ne zna da li se stvarno smrkava oko njega ili ga samo varaju oči. No sada u pomrčini razaznaje bljesak koji neugasivo prodire kroz vrata zakona. Ne živi još dugo. Pred smrt u njegovoj se glavi skupljaju sva iskustva čitavog tog vremena u jedno pitanje koje dotle još nije postavio vrataru. I on mu maše pošto više ne može da ispravi svije ukručeno telo. Vratar moga da se nagne duboko nad njim, jer se razlika u rastu znatno izmenila na štetu čoveka:


- A šta bi još hteo da znaš - upita vratar, ti si nezajažljiv.


- Kada svi teže zakonu - reče čovek, kako je onda moguće da za sve ove godine niko nije tražio ulaz sem mene? Vratar uviđa da je čoveku došao kraj i da bi ga ovaj još čuo sluhom koji već zamire, prodere se na njega:


- Ovde niko drugi nije mogao dobiti pristup, jer je ovaj ulaz bio određen samo za tebe. A sada idem da ga zatvorim."
Franc Kafka, Proces-parabola o zakonu

Noćni časovi tarota, nakon tarot karte Razboritosti, uvode nas sada pred kapije i stubove đavoljeg doma. Sve što je predstavljao Hijerofant ili prvosveštenik, đavo je ovde izokrenuta, obrnuta slika istog; kontra smer akcija i reakcija. Ovo je trenutak kada je onaj koji je iniciran, na putu do oboženja, najviše napadan od strane od strane demonskih sila, crnih magova. On će sada ili prevariti đavola tako što će mu ukrasti vatru ili će đavo prevariti njega tako što će ga zarobiti pred kapijom beskrajnog čekanja. Đavo na slici je čuvar kapije samoopredeljenja. Ono što je arhanđeo Mihail (Mihael), kod Ljubavnika, to je ovde arhdemon Belfegor simbol taštine i lenjosti, obrnuti smer jedne te iste energije, jednog te istog izvora. Đavo je uvek povezan sa materijalnim, čulnim, seksualne prirode i loše usmerene seksualne energije. Đavo je iluzorno svezivanje, sopstveništvo, lično vezivanje lancima neznanja. Sam inicijat, njegovo Ja proizvodi đavola kao nepomičnu figuru, dvolični pogled, izokrenuto ogledalo sebe samog. Đavo je pentargam o kojem smo već govorili u prethodnim postovima okrenut naopako, tamo gde se telesno izdiže nad duhovnim. Đavo je obožavanje lažnih idola, obožavanje zemaljskog kraljevstva Moloha, prevrelog bika-onog koji eksploatiše, siluje i žrtvuje decu. Na sledećim slikama može se videti primer pravilnog i nepravilnog oblika pentagrama:










Ovih sedam elemenata pentagrama, unutrašnje zvezde svakog muškarca i žene su isto što i sedam arhanđela u hrišćanstvu, kao i onih 4 arhanđela prisustva, a u obrnutnom položaju to su sedam prinčeva pakla. U slučaju tarot karte Đavo, reč je o brutalnoj, primordijalnoj sili, koja teži uništenju civlizacijskog poretka ljudi, ne bi li iste vratio u svoja najprimitivnija, životinjska stanja. Strast uvodi iniciranog u đavolju kulu odakle će on uspeti da iskoči ili će ostati u životinjskom stanju. Đavo je stara varalica, vrag, šaljivdžija; on ovde nastupa iz pozicije specifičnog humora, ali ovaj humor ne sme da zavara iniciranog. On mora ostati nepokretan, sleđen, miran bar u jednom sigurnom znanju ili znanju o ljubavi. On treba da baci Mihailov led i Gavrilovu vatru na lice đavola, kako bi ga jasno video i doznao njegovo ime.

Treba da preobrazi strast u nepokretno ispitivanje, koje je privremeno. Đavo nema imunitet na otvoreno, iskreno pokazivanje ljubavi i nemoćan je u prisustvu iste.

Ja, Orifiel Devet, koji sam davno prošao kroz svaki adut glavnog arkanuma, spontano i prirodno, po slučajnosti, a ne po navođenom ili ličnom izboru, bacam svetlost na mračne magove i svaku crnu ložu. Jedan mrak se ne reševa drugim mrakom, nego samo svetlošću Urilovom i Fanuilovom. Komandujem da se sklone od mene oni koji su definitivno odlučili da zauvek izdižu telo nad duhom i stavljam pečat zastrašujuće zabrane na sve zamke njihove podlosti. Pozivam i molim arhanđele prisustva, Mihaila i Gavrila pre svih da nas okruže s desna i s leva, od severa i od juga i zaštite od padših duhova. Najstrašnije proklinjem silovatelje i eksploatatore dece, kao i sve one koji dečji zdrav duh navode u smeru laži i prevare.







Preporučena tehnika za one koje meditiraju o tarotu: Seti se dara srebra Mesečeve kći kada uđeš u đavolju kulu, da bi prošao kroz vrata Zakona.




Orifiel Devet, snovatumacenje@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala