Tarot karta 16 (Kula)

 
 Ova tarot karta Kula je slika svojevrsne degeneracije i uništenja. Ovo je deo, period puta iniciranih učenika, kada  nakon susreta sa đavolom-tarot kartom 15, padaju ka ambisu. Ambis je privremen kod onih koji silaze u njegovu sferu, a trajan kod onih svesno i definitivno opredeljenih za pad. To je opadanje intelekta, nerazumevanje graditeljskih veština. Pogrešna upotreba vatre i leda. Kula gori jer je podignuta na lošim temeljima, a inicirani padaju zaboravljajući da se kuća nije ni mogla sagraditi u odsustvu Boga. Kuća će se sagraditi na božjim temeljima ili je neće biti.


  Upotreba reči "Bog", "božji temelji" ovde se, kao i u nekim prethodnim blog postovima odnosi na kosmičke izvorne principe i zakonitosti kosmičkog poretka. Ljudska volja za moć, volja za dominacijom i potčinjavanjem svega materijalnog sebi, toliko je snažna i velika, u korenu mnogih ljudskih htenja i dela, da ona upravo zahteva to što joj je u korenu, dakle moć nad sobom i nad svim. Ali, srećom, ovo nije jedina sila koja rukovodi ljudske živote i društvena organizovanja.

slika: Pol Gogen, Odakle dolazimo, Šta smo Gde idemo 
 
  Čovek je jedino biće za koje do sada znamo, da je u stanju da postavlja pitanja vlastite egzistencije, a najvažnija od tih pitanja na koja nikada definitivno nije odgovoreno su kao u naslovu ove Gogenove slike. Odakle dolazimo, Šta smo, Gde idemo? Istorija se uporno ponavlja, iznova; i opet u nedogled oživljavaju se stare legende, učenja i mitovi čovečanstva. Ovo je momenat kada primećujemo neverovatnu upornost kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou celog ljudskog roda. Mada ostaje bez odgovora, ostaje u pojedinima trenucima i bez tračka nada, on uporno istrajava da egzistira kontemplirajući najvažnija životna pitanja. Pitanje postojanja drugih samosvesnih bića u kosmosu ne menja suštinski čovekov egzistencijalni položaj, osim što bi ga još više produbio i učinio raznovrsnijim.

  Kula opisuje pad čovečanstva u ono jednostrano trodimenzionalno, materijalno. Nisu tu problem materijalna bogatstva sama po sebi ili čulni užici ili materijalizam naučno shvaćen, nego su problem ljudska pohlepa, proždrljivost, sebičnost, gordost, zavist itd. Još veći problem je što su ova stanja ljudi proglašena  prirodnim, a u pojedinim slučajevima čak poželjnim stanjima. Duh vremena u kojem živimo je takav da toliko veliča sve materijalne segmente ljudskog života, da je sve manji broj onih koji se zanimaju za gore-pomenuta najbitnija pitanja naših života. Duh vremena je takođe takav da teži sveznanju, ljudi se otimaju, bore oko znanja, streme nekoj vrsti super-znanja i super nad-ljudi, i sve to pokušavaju da urade na potpuno pogrešnim osnovama, temeljima o kojima govori tarot karta Kula. Inicirani su pali težeći super-moćnom znanju, supervidu, a da su za isto bili potpuno nespremni i, intelektualno nedorasli ovoj težnji zbog čega padaju, a kula idola biva pogođena gromom, simbolom komsičkog pravosuđa. Oni su imali nameru da materijalizuju moć i dominaciju, da dostignu i prodru u samu srž nebeske mehanike,  u zakone astralnog i kosmičkog; i da potčine svet svojoj volji. Propustil su da uvide da je carstvo do kojeg bi se popeli već u njima samima, oduvek.

  Kula opisuje kako ono što se dešavalo u prošlosti, tako i ono što se dešava sada, u ovom trenutku. Na slici je tačno 22 tračka plamena reprezentujući svih 22 velikih aduta tarota. Vatra je ovde simbol pročišćenja, kruna na krovu simboliše ego, ženska figura podsvest,  a muška svesnu misao. Pad je nekontrolisan, ukazuje da nemaju nikakvu kontrolu nad novonastalom situacijom. Zato ovaj adut govori i u ličnom otvaranju o iznenadnoj, nekotrolisanoj promeni; onoj nad kojom gubimo svaku mogućnost lične intervencije i uticaja. Intelekt je slep bez srca i nemoguće je intelektualno se uzdići do astralnog sveta koristeći se se samo materijalnim aspektima naših života.


  Preporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu je razumevanja vida i ostalih čulnih opažanja. Zapitaj se:  da nisi možda već tamo gde pokušavaš da odeš? Orifiel Devet, snovatumacenje@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala