Tarot karta 17 (Zvezda)Šta može ostati posle jednog padanja u ambis o kojem je govorila tarot karta 16 Kula, osim ogoljene istine ili, možda, neke pre uspostavljene potrebe, želje za istom.
Kao što su stari majstori ljudskog roda govorili zakon da istina oslobađa, tako se ovaj zakon opet ponovio u tarot karti zvezda. Iz višeg sveta na niži svet, onaj koji je dospeo do samog ambisa, katastrofalnih kriza i bespuća, spušta se, najednom, zvezda. Naš pojedinačni život je pre svega mentalno stanje, stanje doživljavanja i naših odgovora na doživljaje. Među nama ima pojedinaca, koji su do te mere bili iskreni pred sobom i pred drugima, a razne patnje nezasluženo zadobili, da je bila potrebna intervencija višeg, nad-zemaljskog sveta kako bi se istima pomoglo, i kako bi oni svet ponovo mogli videti očima deteta.

  Tarot karta zvezda upravo opisuje to prvo veliko uzdizanje inicijata, tu prvu zvezdu padalicu, koja je pala baš na njega, jer je tako bilo pravedno da se dogodi. Sada kada si "pogođen" zvezdom, ti vidiš svet onakav kakav približno jeste, a kao da ga prvi put vidiš i saznaješ. Isti su predeli, ista brda, kuće, drveće, zgrade, ulice, ljudi, glasovi,  ali tebi kao da su sve te stvari nove i prvi put viđene, jer sada ih stvarno vidiš. Ti si preporođen, ti si kao dete koje prvi put vidi svet oko sebe, njegov pojavni oblik sa koga je u momentu tvog najvećeg unutrašnjeg opažanja spao veo. Sve je u tebi i do tebe. Tvoja prava svest, koju si možda pre video kao svest o spoljašnjem, planetama, zvezdama, galaksijama je u tebi. Ti si poput radio prijemnika koji je konačno poklopio svoj radijski prijem s odašiljajućom frekvencijom kosmosa.
Pružena ti je pomoć onda kada ti je bila i najpotrebnija, ali sve su prilike da ovu pomoć nećeš razumeti. Ono što ti promiče je uviđanje, uviđaj o tome da je Sveto Sada i sve što se dešava, dešavalo i zauvek će se dešavati-sveto je. Sve crkve za koje si, možda, mislio da su negde tamo daleko, sve meditacija za koje si mislio da ih negde spoljašnje trebaš ostvariti, sve to se dešava Sada u tebi. Ti nisi hteo da vidiš, nisi hteo da znaš ovu istinu da samo imitiraš pravilno ili pogrešno sopstveni  kosmos, onu volju iz koje si prvobitno nastao i kojoj se neminovno, u svakom slučaju, vraćaš. Viši svet se nižem saopštava u onoj meri u kojoj je ovo niže sposobno da isto pojmi.

  Jedna od velikih zabludi religioznog života kako u prošlosti, tako u sadašnjosti na globalnom nivou je da je ona, sama religioznost u nekoj određenoj instituciji kao što je hrišćanska, muslimanska, budistička itd. Ova zabluda nas skupo košta, od verskih ratova, pa do konstantnih netrpeljivosti i tenzija. Nasuprot tome, prava religioznost kao poštovanje ili nepoštovanje sakralnog je u načinu našeg svakodnevnog života i taj način nam uglavnom sve bitno saopštava o nečijoj religiji. U ovom i ovakvom shvatanju se čak gube i prividno oštre razlike između ateizma i teizma. Teista može očekivati da njegovo činjenje dobrih dela zaslužuje neku rajsku nagradu, čime se dovodi u pitanje njegova dobrota, dok ateista može takođe činiti dobro, bez očekivanja bilo kakve nagrade. U ovoj situaciji i samom Bogu teško da bi bilo bitno da li je neko teista ili ateista već bi bilo bitno  ono što obojica svakodnevno rade. Razumeti sebe samog kao svetog, kao onog u kome je već sadržan hram Boga je prvi korak koji treba učiniti da bi se razumela ili se aktivno doprinosilo kosmičkoj kreaciji čiji smo mali deo. Zvezda je zvezda nade, iznenadne inspiracije (gledamo u zvezdano nebo kada se nadamo nečemu ili kada nešto hoćemo da saznamo), ali ona je i opomena na destrukciju, na iluzije. Jedna arapska poslovica kaže ako uzmeš iz pustinje pesak u ruci i stegneš šaku, sve što time dobijaš je šaka puna peska, ali ako otvoriš ruku ceo pesak pustinje bi mogao proći kroz istu. Isto se dešava i sa zvezdom u putovanju iniciranog kroz velike adute, tek kada je njegov um i telo  spremno i slobodno otvoreno da primi sebi k znanju sićušni pogled na astralni svet, tek tada se i zvezda pojavljuje.

Astrološki znak koji odgovara ovoj tarot karti je znak vodolije,  element je vazduh, a polaritet ženski aspekti.
izvor slike: wikipedia.org

wikipedia.org

elle.com
  Odgovara joj tako što u etapi putovanja kroz glavne adute, dolazi do iznenadnog prekida trenutnog stanja. Iniciran je sada okupan, kao preporođen, jer je došao u susret sa arhangelskim entitetom. Dešava se njegova unutrašnja revolucija epohe i zvezda iskače iz najmanje očekivanih mesta. Polako, ali sigurno ruši se stari poredak stvari, a samo da bi se vratio ka još starijem, ka pra-biću. Videti svet, svaku stvar i sva bića kao da ih prvi put vidimo je pravo i sveto viđenje stvari. Smisao vodolije je da nas makar malo približi drevnim obrascima čovečanstva, a koji nama sada izgledaju kao nešto novo i revolucionarno, jer smo toliko orgezli u pukom materijalnom preživljavanju, u neprestanoj egoističnoj borbi za novac, vlast i društvene pozicije-da nam čak i najmanji znak, mala pomoć i intervencija deluje novo, kako neki kažu: "revolucionarno".  

Preporučena tehnika za one koji meditiraju o tarotu je: "Ostani ponizan. Još ništa nisi shvatio". 

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala