Mesečni horoskop za februar 2018.

Od mene za vas MESEČNI HOROSKOP ZA FEBRUAR 2018.
http://vesticjarevija.com/?page_id=8839#vesticja-revija-br-18/strana-br18-30-strana-br18-31

Reč urednika : ,,Ovom prilikom Vas uvodimo u Magiju broja 18!
To je broj Lune, broj velike i tajanstvene staze koja vodi ispravnim putem, samo onog ko ide za svojom svetlošću i odoleva senkama sa obe strane koje vešto mame, jer sva iskušenja zapravo su tu da nas odgurnu ka višoj stepenici svesti, kao kad se ispod ledenog pokrivača probije prvi izdanak uz pomoć zraka svetla. Božansko se manifestuje na više načina. Čovek nije biljka već savršeno delo stvoritelja jer mu je dato sam da stvara, sam da odlučuje i koristi svoju svest, ukoliko je ona proširena da može sagledati nepregledno bogastvo onoga što može napraviti sa sopstvenim, a i životom uopšte. 


 Osamnaest je i 81. mistični broj Meseca, te stoga i formula veštičarstva. Neka vas magija ovog broja vodi preko stranica do sebe samoga, i neka munja iskre svetla u vašim grudima iznjedri proleće vašeg života.
U zbiru on daje 9. snažan i moćan broj koji predstavlja savršenstvo i potpunost materijalnog i duhovnog, nebeskog i zemaljskog, muškog i ženskog, svetlog i tamnog, toplog i hladnog, mekog i tvrdog, dobrog i zlog, takođe i Jesod, koji je isto Mesec. Devetka je i zakon sudbine (karme ), sveti broj naših predaka, koji omogućava održavanje kontakta sa korenima svojih predaka, prenoseći mudrost prethodnih generacija. Takođe i broj tri pomnožen sa samim sobom, ili zbir brojeva četiri i pet, odnosno sinteza kvadrata i pentagrama. Na kraju, 9 je poslednji jednocifreni broj, kojem je Pitagora u tetraktisu dao uzvišeno mesto, ključ ezoterije i inicijacije. On simbolizuje Veliku Trijadu: Bog, Univerzum, Čovek. Devet je i broj koji pomnožen sa ma kojim brojem uvek daje sebe… sadrži visinu Keopsove piramide (144 metra)… podeljen sa 3 daje 333... 9. koje je nesvesno JA normalnog čoveka…
Broj 18 je i šest uvećan tri puta, broj lepote kao središnje tačke u grudima i Hristovog centra, u Kabali zvanom Tifaret. Takođe i Davidova zvezda, heksagram, odnosno dva obrnuto isprepletena trougla, od kojih je jedan okrenut na gore a drugi na dole, kao simbol isprepletenog Mikrokosmosa i Makrokosmosa.... pa neka tako bude!
Nek vam je sretan i blagosloven Imbolc!!!
Vaša i naša Veštičja Revija

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala