Najosnovnije o veri

Hrišćanska vera nas uči šta je Bog učinio za čovekovo spasenje, a šta čovek treba da učini da bi spasenje dobio. 
Cilj čovekovog života na zemlji je dostizanje blaženstva u onom neprolaznom svetu u blizini Božijoj i zajednici sa svim svetima.
Taj cilj se ostvaruje pravom verom u Boga i životom po toj veri.
Bog ljudima objavljuje sebe preko svojih dela - preko vidljivog sveta a naročito preko čovekovog razuma, savesti srca. To prirodno Božije otkrivenje ( objavljivanje) omogućava nam, dakle, da znamo o Bogu i njegovom zakonu.
Da bi mogli pravilno verovati i dostojno poštovati Boga, ljudima je objavljena Božija reč. Ona je objavljena preko Božijih izabranika, proroka, a naročito preko Sina Božijeg - Gospoda Isusa Hrista i preko njegovih učenika, apostola. Proroci i apostoli su, po uputstvu i nadahnuću Svetog Duha, napisali niz svetih knjiga, koje u sebi sadrže Božije nadprirodno otkrivenje - objavljivanje ljudima. To je pisana reč Božija, Biblija ili Sveto pismo.

Sveto pismo je podeljeno na Stari i Novi zavet. Knjige Starog zaveta napisali su proroci, i one sadrže Božije objavljivanje ljudima do Hristovog dolaska na zemlju. Knjige Novog zaveta napisali su Hristovi učenici, apostoli, i one sadrže reč Božiju koju nam je objavio naš Gospod, Isus Hristos.


Osim pisane reči Božije postoji i učenje vere ( Božije otkrivenje) koje nije zapisano u Svetom pismu, nego usmeno predano od svetih apostola. To usmeno sv.predanje je u potpunoj saglasnosti sa Svetim pismom, i za njega se zna od vremena prvih hrišćana. ( II Sol.2,15 II Tim 2,2). Najglavnije istine svetog predanja nalaze se u pravilima apostolskim, Vaseljenskim i pomesnih sabora crkve, i u Pravilima svetih otaca. Takodje u crkvenim bogoslužbenim pesmama.

HRIŠĆANSKA VERA  je čvrsto i nepokolebljivo ubedjenje
  - da postoji Bog - Spasitelj i Promislitelj ( vladatelj, staratelj o svim stvorenjima) - koji nam je poslao Sina Svetog, Gospoda Isusa Hrista, i -
    da je istinito i spasonosno ono što nam je Duhom Svetim objavljeno u Božijem otkrivenju ( objavljivanju).

Boga ne možemo potpuno poznati - on je nedostižan za čovečiji razum, jer on beskonačno prevazilazi ljudsku moć shvatanja. Pa ipak, možemo znati onoliko koliko nam je za spasenje potrebno, i koliko nam to sam Bog pokazuje i objavljuje. 
  • i Božijim delima u svetu, tj.
  • u poretku u svemiru i zakonima koji u njemu vladaju, ( Rim. 1.19)
  • u našoj duši koja oseća Boga, naročito u savesti kroz koju nam govori Njegov glas, ( rim.2.14)
  • a najviše u Božijem otkrivenju ( objavljivanju) i najpotpunije u Gospodu našem Isusu Hristu, Sinu Božijem, koji se radi toga i javio na zemlji.
,,Boga nikad niko video nije,, Sin Božiji je došao i dao nam razum da poznajemo Istinitoga. - veli Sveto pismo ( I Ji 4:12, 5:20).

Bog se uopšte naziva Ocem - On je naš nebeski Otac, koji nas je stvorio i koji se stara o nama. Ali Bog se naziva Ocem kao prvo lice Svete Trojice. Naime, BOG JE JEDAN po suštini ( biću), a trojičan po licima : BOG OTAC, BOG SIN I BOG SV.DUH.
    Sva tri božanska lica čine trojicu Jednobitnu i Nerazdeljivu. Sva tri lica su jednaka medju sobom i čine jedinstvo.

Gospod naš Isus Hristos ( Bog sin, drugo lice Svete Trojice) je naš spasitelj. Radi nas i radi našeg spasenja primio je telo od Duha Svetog i Presvete Djeve Marije i postao čovek., jednak ostalim ljudima u svetu osim greha. On je istiniti Bog i istiniti čovek - Bogočovek. Radi nas On je stradao i bio raspet na krstu, ustao je iz mrtvih - vaskrsao, i izneo se na nebo; i ponovo će doći da sudi živima i mrtvima, i Njegovo carstvo biće večno.Hristos Spasitelj kaže : ,, Ja i Otac smo jedno..ko je video mene, video je i Oca.'' ( Jn 10:30, 14:9)

Treće lice Svete Trojice, Duh Sveti, naziva se živototvornim zato što on daje život svim stvorenjima, a osobito duhovni život hrišćanima. Svojstvo Svetog Duha je da On prevečno ishodi ( izlazi) od Oca. Hristos Spasitelj je to objavio rekavši :,, Duh istine, koji od Oca ishodi, svedočiće za mene'' (Jn 15:26) Sveto pismo Satorg i Novog zaveta je učenje Svetog Duha :
  • ,,Jer nikada proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su, Duhom Svetim nošeni, sveti ljudi govorili od Boga''. ( II Pet.1:21)
A sv.apostol Pavle veli : ,, Govorimo Božiju mudrost..a nama je Bog otkrio posredstvom Svetog Duha'' ( IKor. 2:7, 10)

          Hrišćani dobijaju Duha Svetog kroz Svete Tajne i molitvu. Blagodaću Božijom Duh Sveti očišćava čoveka od greha, osvećuje ga i preporadja u novi duhovni život, uči ga, krepi i teši. 

Isus Hristos, Sin Božiji, došao je na zemlju i primio telo čovečije ( ovaplotio se) radi spasenja ljudi. - da bi ljudsku prirodu povredjenu, obnovio, sjedinio s Bogom, i ljude spasao od greha, zla, prokletstva i večne smrti. Gospod Isus Hristos je rodjen od presvete Djeve Marije, stoga presvetu Djevu nazivamo Bogorodicom uvek djevom ( prisnodjevom) zato što je i posle natprirodnog rodjenja Hrista Spasitelja, ostala devojka. Svojom moralnom čistotom, svetošću i bogatstvom vrlina, a osobitom dobivenom božanskom blagodaću, ona je nadvisila sva stvorenja i postala najbliža Bogu.

SVETO PISMO je knjiga koju moraš imati i svakodnevno je čitati, jer je to Reč Božija i osnova vere! ,,Koji god prizove ime Gospodnje, spašće se!'' ali da bi ga prizvao mora verovati, a da bi verovao mora čuti. 

    Čuj zato reč Istine, Evandjelje tvoga spasenja! - Čitaj prvo Novi zavet i Psalme, moleći Boga da ti osposobi um da razumeš. Nemoj se pokolebati ako odmah ne budeš sve shvatao. Jer kad god budeš ponovo čitao tu Knjigu, uvek ćeš u njoj naći neku novu Istinu, i biće ti sve jasnije. Upravljaj svoj život prema nauci Svetog pisma. Reč Hristova tada će ti uvek donositi radost i mir. 

Literatura : Mali pravoslavni molitvenik ,, San Majke Božije'' 

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala

Note: only a member of this blog may post a comment.