Magazin ''Veštičja Revija'' Br.21

    IDI NA LINK : http://vesticjarevija.com/
,,Iz dana u dan, iz minuta u minut doživljamo promenu, ali se značajne promene u našem životu odigravaju počev od rođenja, mnogi kažu, na svakih sedam godina. U trenutku rođenja duša je udenula dah života u telo, u sedmoj godini telo dobija svoje buduće obrise, oko četrnaeste ispoljavanjem nejasnih težnji duša stremi ka astralnom telu, oko dvadeset prve mentalno telo se    sukobljava sa astralnim, što prouzrokuje niz unutrašnjih kriza, ali smo već zakoračili jednom nogom u važnu Promenu. (Otud je 21 i 12. ponekad mirno more, a ponekad vlada bura).
Tri puta po 7. daje 21. i evo mi završavamo jedan krug i ulazimo u novi, sa još čvršćom željom da vam iz broja u broj ponudimo deo duše sopstvene, i duše Svemira.

Broj 7. je i Vitez u oklopu sa karte Kočije u Tarotu, koji nosi Sveti Gral, Eliksir Života, i označava kretanje, put srca i pobedu putem savladavanja prepreka (slovo Čit u prevodu je ograda). Dva puta 7. daje 14. i Veliko Delo, sjedinjavanje dveju suprotnosti, i otud njen naziv Umetnost... a 3. puta uvećan daje 21. koji je i Univerzum, i mistični broj Sunca (1+2+3+4+5+6=21), broj karte za koju je vezana legenda o Zevsu, koji je zbog gordosti dušu androgina rasekao na dva dela, tako da je kazna čoveku, u večitoj potrazi za drugom polovinom svoje sopstvene duše. I, 21. čije slovo Tau znači Ank – sredstvo za putovanje krtoz svetove, predstavljeno Venerom koja svojim oblikom obuhvata celo Drvo Života... Ali, ključ Promene je rušenje zidova sopstvenih tamnica, jer 21. simbolizuje proces na samom kraju puteva razumevanja. To je 32-ga staza mudrosti.
IDI NA LINK : http://vesticjarevija.com/
Ja ne znam koliko bi jednom čoveku trebalo života da bi shvatio sebe, druge ljude i pojave, ali ono što sada znam jeste, da je život zaista lep, i da je zaista onakav kakav se uzima. Drugim rečima, mi smo kreacija božija, i svako od nas je Zvezda koja sačinjava isto Nebo, Mag sopstvenog života!
Nadam se da ćemo zadovoljni, iz broja u broj, putovati zajedno, a možda se na jednom od putovanja i sresti, jer kažu - ljudi istoga duha, ne samo da se sreću već da se kad tad moraju sresti… Nek nam je Sretno putovanje, i nek nam je sretna i blagoslovena Litha!!!
Vaša i naša, Veštičja Revija''
Slavica Otović

No comments:

Post a Comment

Ostavi komentar. Hvala

Note: only a member of this blog may post a comment.